Дијаграм опреме за контролу квалитета

фабрика (1)

фабрика (2)

фабрика (3)

фабрика (4)

Имамо професионалан и строг процес контроле квалитета.

1.Инспекција сировина

Наш инспектор ће извршити инспекцију сировина када стигну у наше складиште.Инспектори обављају потпуну или лицу мјеста у складу са стандардима инспекције и попуњавају записнике о контроли сировина.

  Метода инспекције:

Методе верификације могу укључивати инспекцију, мерење, посматрање, верификацију процеса и обезбеђивање сертификационих докумената

2.Инспекција производње

Инспектор ће извршити инспекцију у складу са захтевима наведеним у стандарду о контроли производа, а садржај ће бити евидентиран у одговарајућим записницима о инспекцији.